top of page
  • תמונת הסופר/תH2H

הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי (19.11.19)

הנחיות אלו של מנהל מינהל החשמל מפרטות את הכללים להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי

מנהל מינהל החשמל ברשות החשמל, בהיותו האחראי מטעם שר האנרגיה ותשתיות על הכנת כללי ביצוע עבודות חשמל לרבות בנושא הבטיחות, פרסם לפני 3 שנים הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי. לאור שאלות, הבהרות ופירושים שפורסמו עלה הצורך בעדכון ההנחיות. ההנחיות מבוססות על חוק החשמל ותקנותיו ותקן בין לאומי "IEC 60364-7-722"Requirements for special installations or locations- Supplies for electrical vehicles" ***

בהמשך לפרסום ההנחיה להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי על ידי מנהל מינהל החשמל (להלן: "ההנחיה"), הרינו להבהירכם כי לשם הוכחת העמידה בהוראות ההנחיה על מבקש החיבור להציג בפני המחלק את שני המסמכים שלהלן:

א. הצהרת יבואן או הצהרת יצרן בדבר עמידת עמדת הטעינה או התקן הטעינה בתקנים בינלאומיים61851-1 IEC או 61851-23 IEC.

ב. טופס בדיקה חתום על ידי חשמלאי בודק המאשר כי מערכת הטעינה הותקנה לפי תקנות החשמל והוראות ההנחיה ושהיא מאושרת לחיבור לרשת.

יובהר כי טופס הבדיקה המצורף משמש גם לתיעוד בדיקות תקופתיות, ובאחריות בעל מערכת הטעינה, מחזיקה או מפעילה לשמור ולהציג מסמכים אלה ככל שיידרש לכך

9 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"EV Shop" בבאר שבע

מכירת עמדות טעינה וכל מה שנדרש לזה, כמו כן אצלנו תוכלו לקבל ייעוץ והכוונה לבחירה הנכונה שלכם ממתקין שטח מנוסה שידע לענות על כל שאלה:) 052 400 42 18 086 10 000 6 Магазин по продаже зарядных устройств

Comentarios


bottom of page